lockdown, covid19, virus

Lockdown

Lockdown.

Fysiotherapie behandelingen kunnen bij FYSTA tijdens deze lockdown gewoon plaatsvinden. Nieuwe afspraken kunnen ook worden ingepland, zowel dit jaar als alvast voor 2021.

Door de overheid wordt onderscheid gemaakt tussen zorg en fitness. Onder zorg wordt óók training verstaan die medisch geïndiceerd is, en valt dus NIET onder de algemeen geldende regels voor sportscholen. Het kan zijn dat wegens de planning van maximale aantal personen in de zaal, u gevraagd wordt om op een andere dag en/of tijdstip te oefenen, wij hopen daarbij op uw begrip.

De mondkapjes plicht is ook bij ons van kracht; in de gang, wachtkamer en behandelkamer. In de oefenzaal dringend geadviseerd en zeer gewenst.

Wie twijfelt over het doorgaan van de afspraak wordt verzocht telefonisch contact op te nemen met zijn of haar fysiotherapeut.

St. Annaparochie 0518- 403030.

St. Jacobiparochie 0518- 491475.

Minnertsga 0518- 471211.