Privacy Policy

Fysta houdt een registratie bij van uw medische, administratieve en
persoonlijke gegevens. De AVG is de wet ter bescherming van deze
persoonsgegevens en privacy. Op grond van deze wet heeft een organisatie
die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie
de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de
gezondheidszorg, o.a. vermeld in de wet Geneeskundige
Behandelovereenkomst ( W.G.B.O.).

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mail adres, geslacht, BSN nummer, zorgverzekeraar,
soort zorgverzekering en polisnummer, medische gegevens noodzakelijk
voor de behandeling. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen
behandelen en nodig voor de financiele afhandeling van de behandeling.

Fysta is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de
praktijk als volgt:

– Er wordt vertrouwelijk omgegaan met persoonlijke en medische gegevens
en alleen gegevens opgeslagen die van belang zijn voor de behandeling.
– De inhoud van de dossiers wordt elektronisch beschermd middels
antivirus software en beschermd tegen verlies middels back ups.
– Uw behandelend fysiotherapeut beheert uw dossier en eventueel
stagiaires en/ of waarnemers hebben ook toegang tot het dossier. Voor
iedereen geldt geheimhoudingsplicht.
– Uw persoonsgegevens worden door derden voor de declaraties, voor klant
tevredenheid onderzoek en voor wetenschappelijke data verzameling
verwerkt. Met deze derden heeft
   Fysta een verwerkers overeenkomst afgesloten.
– Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden geen gegevens aan anderen
verstrekt.
– U heeft het recht uw dossier in te zien en eventueel wijzigingen aan
te brengen of passages te verwijderen.
– Na beeindiging van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard.
– Bent u van mening dat Fysta niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachten regeling
binnen de praktijk of bij de
   Autoriteit Persoonsgegevens.

Regels welke voortvloeien uit de W.G.B.O.:
– recht op informatie door de hulpverlener
– toestemming voor een medische behandeling
– inzagerecht in het medisch dossier
– recht op second opinion
– recht op privacy
– vertegenwoordiging van de patient die niet zelf kan beslissen

Openingstijden

Ma : 8.00 – 21.00 uur

Di : 8.00 – 19.00 uur

Wo : 8.00 – 21.00 uur

Do :  8.00 – 21.00 uur

Vr : 8.00 – 19.00 uur

Za – Zo : Gesloten

Fysta
Sint Annaparochie

Middelweg West 164

9076 GE Sint Annaparochie

praktijk@fysta.nl

0518-403030

Fysta
Sint Jacobiparochie

Kadal 31

9079 KT Sint jacobiparochie

a.deboer@fysta.nl

0518-491475

Fysta
Minnertsga

Ferniawei 1A

9047 KM Minnertsga

a.deboer@fysta.nl

0518-471211