Chronisch ZorgNet

Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is het landelijk
netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie
en leefstijlbegeleiding bij patienten met niet- overdraagbare chronische
aandoeningen. Binnen dit open netwerk met landelijke dekking staat
kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Alle aangesloten
therapeuten handelen evidence based volgens de richtlijnen van het KNGF
en volgen relevante bijscholing zoals scholing op het gebied van
leefstijlbegeleiding of rookstop coaching.
Het in 2011 opgerichte ClaudicatioNet is de voorloper van het in maart
2020 opgerichte Chronisch ZorgNet. Doel van het ClaudicatioNet was het
leveren van conservatieve zorg door gespecialiseerde therapeuten voor
patienten met perifeer arterieel vaatlijden (P.A.V.), in de volksmond
etalagebenen. P.A.V. hoort bij de niet- overdraagbare chronische
aandoeningen, evenals coronaire hartaandoeningen, diabetes en chronische
longziekten.
Uit onderzoek blijkt dat deze verschillende chronische aandoeningen
geassocieerd zijn met dezelfde risicofactoren zoals te weinig bewegen,
roken, hoge bloeddruk en ongezonde voeding. Mede hierdoor lijden
patienten vaak aan meerdere chronische aandoeningen, wereldwijd  een
belangrijke oorzaak voor ziektelast en sterfte. De behandeling van
patienten met 1 of meerdere van deze aandoeningen kent dan ook veel
overlap wat betreft bewegen en leefstijl.
Chronisch ZorgNet biedt onderdak aan fysiotherapeuten gespecialiseerd in
beweegtherapie bij patienten met PAV, longaandoeningen en/ of hart
revalidatie.

Voor meer informatie: www.chronischzorgnet.nl

claudicatio - Fysta

Openingstijden

Ma : 8.00 – 19.00 uur

Di : 8.00 – 17.00 uur

Wo : 8.00 – 17.30 uur

Do :  8.00 Р21.00 uur

Vr : 8.00 – 17.00 uur

Za – Zo : Gesloten

Fysta Fysiotherapie

Middelweg West 164

9076 GE Sint Annaparochie

praktijk@fysta.nl

0518-403030

Kadal 31

9079 KT Sint jacobiparochie

a.deboer@fysta.nl

0518-491475

Ferniawei 1A

9047 KM Minnertsga

a.deboer@fysta.nl

0518-471211